Home/Service

SERVICE

Ons serviceaanbod is behoorlijk uitgebreid. Preventieve controle, tijdige vervanging van vitale componenten, verrichten van metingen en analyses, aanpassen van bestaande installaties – het zijn slechts enkele voorbeelden uit het totale service- en onderhoudsaanbod.

Omdat service en onderhoud een gestructureerde benadering vragen, biedt AquaControl pasklare service- en onderhoudscontracten aan, waarbinnen het preventief onderhoud van vitale systemen is vastgelegd.

Hiermee zijn onze klanten verzekerd van een regelmatige controle- en onderhoudsbeurt van de installatie en wordt een eventuele terugloop in kwaliteit van de installatie vroegtijdig gesignaleerd zodat daar op kan worden ingespeeld voordat een acuut probleem ontstaat.

Ook doen wij aanbevelingen hoe de werking van de installaties geoptimaliseerd kan worden, waardoor de bedrijfszekerheid en de kwaliteit van de installatie gewaarborgd kan worden. De praktijk leert dat deze op maat gemaakte contracten wezenlijk bijdragen aan een verbeterde levensduur en betrouwbaarheid van de systemen.

Optimalisatie

Besparen door optimaliseren! Dat is in veel gevallen mogelijk, door bijvoorbeeld aanpassingen in het ontwerp van de installaties, het opstellen van een onderhoudsschema of het vervangen van bepaalde componenten.

Storingsdienst

Onderzoek naar oorzaak
 • Intake met gebruiker t.a.v. haar bevindingen
 • Algehele visuele inspectie van de installatie
 • Uitvoeren van benodigde wateranalyses
 • Controleren van het elektrisch voedingsnet en aansluitingen
 • Doornemen van beschikbare procesgegevens
Oplossen problematiek
 • Bespreken van bevindingen met gebruiker
 • Reparatie van defecten (indien van toepassing)
 • Mechanisch en/of chemisch reinigen van het systeem (indien nodig)
 • Adviseren met betrekking tot verbetering van de installatie
 • Adviseren hoe herhaling kan worden voorkomen

Technical support

Ons technisch Service Center biedt u de mogelijkheid uw waterbehandelingsinstallatie te laten inspecteren, repareren, reviseren en/of reinigen. Ook kunnen wij u, al dan niet naar aanleiding van een inspectie, een advies geven over het optimaliseren van uw installatie en het noodzakelijk preventief onderhoud.

AquaControl European Service Center

 • Reparatie

 • Revisie

 • Membraan cleaning

 • EDI reiniging

 • Testen

 • Telefonische ondersteuning

Onze service beperkt zich niet tot onze eigen installaties, wij repareren en onderhouden ook installaties van derden.