Home/AquaControl Marine/Omgekeerde osmose

WAT IS OMGEKEERDE OSMOSE?

Om te begrijpen wat omgekeerde osmose is, is het van belang eerst het begrip osmose uit te leggen.

Osmose is een diffusie proces waarbij 2 mengbare oplossingen (in ons geval water met verschillende concentratie aan opgeloste zouten), gescheiden door een semi-permeabel membraan, eenzelfde samenstelling (concentratie zout) krijgen doordat water vanuit de oplossing met lage zoutconcentratie door het semi-permeabele membraan naar de oplossing met hoge zoutconcentratie stroomt. Dit proces gaat door totdat de concentratie aan zouten aan beide zijden van het semi-permeabele membraan gelijk is geworden.

Osmose is een belangrijk proces in de natuur omdat celwanden semipermeabel zijn, wat er onder andere voor zorgt dat een plant voldoende water tot zich kan nemen. Als in de plant te weinig water aanwezig is, en dus de zoutconcentratie relatief hoog is, zal deze door de osmotische werking water aanzuigen tot beide zoutconcentratie nivo’s gelijk zijn.

OMGEKEERDE OSMOSE

Omgekeerde Osmose of Hyperfiltratie, draait dit natuurlijke proces om en wordt gebruikt om water te zuiveren. Dit wordt dan Reverse Osmosis (RO) of Omgekeerde Osmose (OO) genoemd. Tijdens het proces wordt het water onder zeer hoge druk door een RO Membraan geperst. Hierbij blijven opgeloste vaste stoffen, zouten, organische stoffen, colloïdale deeltjes, virussen en bacteriën grotendeels achter. Omgekeerde osmose verwijdert ca. 95-99% van de opgeloste stoffen en 99% van alle bacteriën. Voorafgaand aan dit proces van Omgekeerde Osmose wordt het water eerst gefilterd om vaste stoffen tegen te houden en chloor en andere vluchtige stoffen af te scheiden. De hyperfiltratie kan uiteindelijk nog opgevolgd worden door elektrodialyse (EDI) voor een nog hogere zuiverheid van het water. Deze toepassing wordt gebruikt bij het produceren van demi-water of ultra puur water.

Omgekeerde Osmose wordt toegepast op drinkwater, brak water en zeewater. Hiervoor zijn verschillende soorten membranen ontwikkeld met specifieke eigenschappen om een bepaald type water zo goed mogelijk te kunnen zuiveren.

Een semi permeabel RO membraan laat alleen water door en geen zouten