Home/DeionX/Ultra puur water

ULTRA PUUR WATER

Ultra puur water (H2O) is water dat volledig vrij is van verontreinigingen als zouten en micro-organismen en bevat uitsluiten H+ en OH- ionen die volledig in evenwicht met elkaar zijn. We spreken gewoonlijk over ultra puur water bij een geleidbaarheid ≤ 0,1 µS/cm. De laagst haalbare geleidbaarheid onder normale omstandigheden is 0,055 µS/cm bij 25 °C en de pH is neutraal pH 7.

Systemen om ultra puur water (UPW) te bereiden bestaan gewoonlijk uit meerdere filtratie stappen. Voor het toepassen van electrodeionisatie (EDI) voor het bereiden van UPW geldt dat tenminste omgekeerde osmose als voorbehandeling dient te worden gebruikt. Welke stappen voor de omgekeerde osmose dienen worden toegepast is afhankelijk van de verontreinigingen in het te behandelen water.

Bij omgekeerde osmose wordt het water door een semipermeabel membraan geperst wat alleen water doorlaat. Ionen worden door het membraan tegen gehouden en als geconcentreerde oplossing afgevoerd. Bij EDI worden daarentegen de ionen door middel van een gelijkspanningsstroom door een ion selectief membraan heen getrokken en laat het membraan geen water door, zo worden de ionen verzameld in de concentraat compartimenten en vandaar afgevoerd.

Door de toegepaste gelijkstroom bij EDI ontstaat watersplitsing waarbij H2O moleculen worden opgesplitst in H+ en OH- ionen. Deze ionen zorgen er vervolgens voor dat de mix-bed harsen in de EDI module continu worden geregenereerd waardoor het proces continu en ononderbroken door gaat. Het grote voordeel van EDI technologie is dat er geen chemicaliën nodig zijn voor regeneratie van de harsen zoals bij conventionele ionenwisselaar met harskolommen.